Kayıt Günleri: 23-27 Ocak 2023

Eğitimin Başlama Tarihi: 27 Şubat

Kayıt İçin Gerekli Belgeler ( PDF veya resim olarak yüklenecek)

 • Milli Eğitim Bakanlığının resmi lise diploması veya diploma hazırlanmamış ise mezuniyet belgesi. Lise eğitimini yurtdışında tamamlayanlar için diploma aslının yanı sıra lise denklik belgesi.
 • Aday ek puandan yararlanarak ya da sınavsız geçişle yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
 • Nüfus Cüzdanı fotokopisi
 • Biyometrik ve beyaz fonda çekilmiş 3cm-2cm boyutlarında fotoğraf.
 • Hemşirelik Fakültesi öğrencilerinin; 2. Sınıfa başlamadan önce akciğer filmi raporunda uygulama derslerine katılmak için bir engel bulunmadığını, Hepatit-B ve Tetanoz aşılarının tamamlanmış olduğunu Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekanlığı’na beyan etmeleri gerekmektedir. Aşı süreçlerinin 2. Sınıfta başlayacak klinik uygulamalardan önce tamamlanması zorunludur.

Yurtta kalacak öğrenciler için,

 • Aşı belgesi (E-Nabız veya HES uygulaması üzerinden oluşturduğunuz aşı kartı veya yurt dışında aşı olduysanız buna dair resmi bir belge)
 • Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv Kaydı belgesi (e-devlet üzerinden “kurum tipi” nin “resmi” olarak seçilmesi gerekmektedir.)

İngilizce Hazırlık okumayacak ve KUEPE sınavına girmeyecek öğrenciler için,

 • TOEFL IBT/YDS/E-YDS/PTE/CAE/CPE/Türkiye’deki Üniversitelerden yatay geçiş yapan öğrenciler için Üniversiteden alınmış dil yeterlilik belgesi

 

Kayıtla İlgili Önemli Notlar

Sevgili Koç Üniversitesi Adayı,

 • Kayıt Bilgileri Formunu doldurmayı,
 • Yurtta kalmak istiyorsanız; Yurt Başvuru Formu’nu doldurmayı lütfen unutmayın.
 • Belgeler eksik ise kayıt tamamlanmaz.
 • Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday, herhangi bir hak iddia edemez.
 • Yönetmeliğimiz ücretini yatırmayan öğrencinin kaydının yapılamayacağını belirtir.
 • Üniversiteler, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.